Bayliner 175 BR årgang 2004

Båden op på land i havnen:


Sæt ører med vandslange på drevet og skyl det igennem med ferskvand, imens at motoren kører.
Vask bunden af båden i havnen med bådshampoo.

Båden på trailer:

Speedometer reparation

Rens forsigtigt hullet på drevet med et lille bor, som drejes med fingrene dér hvor vandet kommer ind (til speedometeret). Hvis der ikke er skidt i hullet, så tjek om de elektriske stik sidder dårligt. Omdrejningstæller styres af signal fra tændspolen.

Diverse:

Fjern stole og hynder, så de ikke får fugt og ikke bliver beskidte, når jeg arbejder på motoren. Læg dem i vaskerum med affugter kørende. På tankstation: Hæld karburatorsprit eller FTZ Bell Add på, og fyld benzintanken helt op (95 blyfri) på en tankstation for at undgå kondens. Dette skal gøres FØR at motorolien skiftes, da karburatorsprit skal rundt i systemet.

Skift af olie og oliefilter:

PF: Medbring vandslange, ører til vandkøling, diverse spændebånd til vandslange, olie (eller T-hansen Varenr 410010006), oliefilter, olietragt, værktøj, lyse klude, køkkenrulle, bukke til opklodsning af trailer, siliconefedt.
Sæt vandslange til drevet.
Klargør motorolie-slangen ved at føre den ud af bådens bagende. Det er svært, og fremover skal bundskruen som er sat fast på olieslangen sættes på olieslangen, når den er kommet igennem hullet i bunden af båden. Således vil man kunne få den hevet med ud, så snart man løsner bundproppen udefra.
Kør motor godt varm (15min) mens der er vand på drevet.
Sluk motoren, sluk for vandet, og tap gammel motorolie (4Liter) ned i beholder bag båden via olieslangen (som er trukket ud gennem bunden af båden.)
Sæt tom plastikbeholder (fra eks. skyr eller en stegebakke i alu) under oliefiltret.
Tag det gamle oliefilter af (ved brug af tang fra PF på filtret).
Væd det nye oliefilter med frisk olie rundt i kanten, og sæt det nye oliefilter på.
Skru olieproppen på aftapningsslangen igen.
Sæt proppen med kæden på olieslangen, så det bliver lettere at få slangen ud næste gang, se denne video!
Kør slangen tilbage gennem hullet i båden bund.
Kør drevet helt op.
Løft trailerens næsehjul 30cm højere op, så båden stejler, så vandet inde i bådens bund løber ud af drænhullet.
Sæt bundproppen i bådens drænhul igen.
Sænk traileren igen til normal position.
Hæld ny 4L marine 25W40 olie på.
Tænd for kølevandet igen.
Start motoren igen (med kølevand på), så den nye olie kommer rundt i motoren.
Tjek olieniveau'et 10min efter at motoren er slukket igen.

Tap drevolie af

Manualen side 3B-13: Kør drevet op/ned til 45 grader.
Sæt oliebeholder under drevet.
Løsne nederste olie-bundskrue med en STOR flad skruetrækker.
Tap drevolien af og løsne også øverste skrue, så olien løber hurtigere ud.
Rens nederste skrues magnet for metal-rester.

Skift af impeller

PF: Medbring vandslange, ører til vandkøling, diverse spændebånd til vandslange, olie (eller T-hansen Varenr 410010006), oliefilter, olietragt, værktøj, lyse klude, køkkenrulle, bukke til opklodsning af trailer, siliconefedt, skraber til at fjerne pakning med.
Sæt båden i frigear.
Kør drevet op til 45 grader.
Sprøjt lidt rustopløser med PTFE på de 6 bolte, som holder nedre del af drevet sammen med øvre del af drevet.
Løsne nedre del af drevet fra øvre del af drevet en lille smule uden at det ryger helt af endnu således:
Brug 2 stk. 5/8 tomme gaffelnøgler til de 4 bolte, som sidder på siden.
Bolten længst mod båden løsnes med 1/2 tomme topnøgle på skralde.
Fjern vand-slangen til speedometeret (sidder inde ved bolten tættest på båden).
Fjern gummi-proppen længst fra båden på toppen af drevet.
Bolten længst fra båden løsnes med en rørnøgle gennem hullet under gummi-proppen.
Når den runde anode ude i spidsen fjernes, så er der en bolt under denne, som også skal løsnes.
Når alle 6 bolte er løsnet 1-2mm, så adskilles drevet, se video 00:10-01:33 + 02:02-02:53, og pas på ikke at ødelægge hvid platic-dut (se video her, se 00:48 + 01:45 + rens hullet 02:50).

Sæt straks en lille klud ned i hullet til oliekanalen for at undgå skidt ned i det, mens der arbejdes, se video kl. 07:10
Tag forsigtigt impeller-huset af, og tag billede af hvilken vej impellerens skovle vender inde i impeller-huset, så jeg ved hvilken vej de skal presses ind bagefter.
(se video 03:00-03:53 samt video kl. 05:20, men brug IKKE noget hårdt som ridser til at skrabe pakningen af (han bruger forkert værktøj i video'en).
Fjern den lille 'key' som holder impelleren låst til akslen. Der følger en ny med i impeller-sættet.
Rens paknings-flader med flad skraber.
Tag to nye lange bolte (6mm?) med korrekt gevind og skær hovedet af, så de kan bruges som fiksér-pinde.video kl. 10:10
Smør den nye impeller samt huset indeni med en lille smule silicone-fedt.
Der skal pakning på begge sider af den store flade metalplade. Se video kl. 13:15-15:42
Tag lidt marine-fedt bag på 'key' for at den klistrer til akslen.
Sæt impeller ned over akslen og ned over 'key', se video kl. 17:05-19:40 Drej akslen med uret imens impeller-huset presses ned over impelleren.
Lad de to styrepinde sidde i, og sæt de to andre bolte i.
Det er vigtigt, at impeller-huset (metal) ikke rører ved akslen, da det vil slide akslen.
. Stram skruerne lidt ad gangen på kryds.
Smør lidt fedt på 'Sling seal' og sæt den ned over akslen, se video kl. 22:46-23:35 og brug værktøjet som følger med (for at sikre korrekt afstand til impeller-huset).
Skift de 2 pakninger i det lille plastic-rør og smør de nye O-ringe med silione-fedt.
Sæt røret på impellerens metalhus (se video kl. 24:20).
Monter ny lille oliering, se video kl. 24:48 med em smule marinefedt, for at den sidder fast.

Roter propellen en smule når nedre del af drev samles med øvre del.
Tjek også, at gear-palen rammer korrekt ind.
Sæt de 6 bolte i, og sæt til sidst den 7. bolt i som holder zinkanoden.
Sæt gummiprop over bolten, som holder zinkanoden.
Sæt slangen til speedometer på igen.

Ny drevolie på

Brug nye pakninger på de to skruer.
Der skal bruges 1.66L inklusive beholderen oppe ved motoren.
Husk at samle pumpen ved at sætte det lille plastic-rør i bunden af pumpen, så det når helt ned i bunden af beholderen, som der pumpes fra.
I manualen side 1B-13 står der, at drevet skal være kørt ned til vandret, og at top-skruen skal lukkes i, når det begynder at løbe ud af hullet, og at man derefter skal stoppe med at pumpe og lukke bundskruen, og herefter løsne topskruen igen og hænde i oppe i beholderen ved motoren.
Men på video'erne sætter folk topskruen i, og herefter fortsætter de med at pumpe, så de pumper det baglæns op i beholderen ved motoren.
Manualen siger altså: Pump olien ind nedefra til at det løber ud for oven, og sæt øverste skrue i først, så ikke det løber så hurtigt ud forneden, når pumpen kortvarigt fjernes. Top op med drev-olie inde i beholderen ved motoren. Men folk gør noget andet på denne youtube. Det var hvad jeg gjorde, men beholderen trak ikke mere olie ned i drevet, da motoren kørte lidt, så måske det er bedre med den metode som folk viser på Youtube.

Efter skift af drevolie og impeller

Tjek at propellen roterer frit i frigear.
Sæt i forward gear, og tjek at propel ikke længere roterer frit.
Sæt i bakgear, og tjek at propel ikke roterer frit.
Sæt kølevand på drevet. Start forsigtigt motoren, og tjek at drevet lyder korrekt i frigear.
Tjek at der kommer kølevæske med ud af udstødningsrøret (dvs at impelleren virker).
Sæt i gear, og tjek at propel drejer korrekt uden mislyde.
Sæt i bakgear, og tjek at propel drejer modsat uden mislyde.

Storage seal

Løsne luftfilter-kassen øverst.
Sæt kølevand på drevet.
Start motoren og vent til den er driftsvarm.
(se Video kl 05:00): Sprøjt motor storage seal ind i karburatoren i små doser, og herefter meget dosis til at motoren går ud.
(Da jeg gjorde det havde jeg meget svært ved at få motoren til at stoppe. Måske det skyldes en anden type storage seal end den i video'en.
Sæt luftfiltret på igen.

Kølervæske i slangerne

Tøm kølesystemet for vand, se denne video med hvordan de blå slanger tømmer vandet fra motorblokken.
Hæld kølervæske (Biltema: Art. 36-3533 propylene glycol blandet med 50% demineraliseret vand) i kølesystemet ved at afmontere de to øverste kølerslanger og hælde væske ned i dem, se denne video.
Behold kølervæsken i motorblokken, da det reducerer korrosion.

Tøm rest-vand inde i båden

Fjern alt vand i alle kroge alle steder i båden, da det kan give frost-sprængninger.
Dæk herefter båden grundigt til med presenninger, så det ikke kan regne ind
.

Andet på båden før opbevaring

Spray silicone på bumpelisten, og mas den ind på plads dér hvor den er løsnet.
Tag batteri af og smør poler med fedt. Opbevar batteri indendørs.

Rasle-lyden

Lyden kommer muligvis fra kardan-akslen mellem motoren og drevet.
Den kommer fra inde bag motoren.
Kan det være 'Exhaust shutters' i afgangsrøret?
Kan det være startmotoren? Lyt med auto-stetoskop?

Til slut før vinter-opbevaring

Læg fendere, ræb og anker ud i båden (da det fylder for meget indendørs hos mig. Læg det i rummene i bunden af båden og ikke på gulvtæppet.
Fyld benzin-tanken op på en tankstation for at undgå kondens i tanken.
Klods anhængeren op, så ikke der er belastning på hjulene. Dette forhindrer dæk i at blive skæve.
Sæt hængelås med kæde fra bådens spids til traileren og tag fotos af at båden er aflåst.

I løbet af vinteren:

Imprægnering af havne-kaleche.
Reparation af lanterne-lys på lang stang.
Find platic-dut til stigen, som sidder bedre fast. Indvendig diameter 20mm

Til foråret

Husk at medbringe donkraft, når båden hentes, da traileren er klodset op.
Husk at medbringe nøgler til trailer samt til hængelås (ligger i kassen 'Båd' sammen med olie, m.v.).


Rens benzinfilter, og ved meget skidt i filtret, rens så også det næste lille filter samt karburatoren.
Smør skruens aksel med fedt
Se at lukke-propper i bunden ikke er tæret og utætte.
Afmonter tændrør og se hvordan de har det.
Undersøg om der virkelig ikke er nogen akustisk alarm, eller om den bare er gået i stykker.
Overvej at montere hovedafbryder til batteriet.
Test om termostaten virker. Der skal ikke komme vand ind til køling, før at motoren er driftsvarm. Ellers er den for langt tid om at varme op, og brændstofforbruget stiger.
Bundmaling: Jesper anbefaler Jotun fra T-Hansen. Selvpolerende er bedst, da alger automatisk fjernes under sejlads. Bundmaling er kun nødvendigt til fastlægger-både.
Video med polering af bunden samt denne video også
Polering og voks af skrog over vandlinien, se denne video.


Diverse links:

Bayliner specifications.
Sidder der benzinfilter / vandudskiller på?

Køb bådshampoo, Biltema Art. 30-564 til 40kr + Bådrens Art. 30-561 til 50kr + Bådvoks Art. 30-562

KKE motorer: Zinkanoder 555kr
Bue-net.dk Zinkanoder enkeltvis
KKE motorer: Quicksilver High Performance Gear olie 1L inklusive pumpe 262kr
KKE motorer: 4L syntetisk motorolie 389kr
KKE motorer: 4L standard motorolie 320kr
KKE motorer: Oliefilter 71kr
Oliefilter 35-802885Q, 35-866340Q02, 35-866340Q03
Maybe: https://www.oliebiksen.dk/shop/acdelco-pf454-oliefilter-2102p.html
https://www.oilfilter-crossreference.com/convert/MERCRUISER/35-866340K01
wix 57099 Oliefilter T-Hansen
Husk at anode skal være i Zink og ikke Aluminium, når det er til saltvand. Zink er tungere end alu, og hvis man sliber på det med en fil, så er zink mere skindende end alu. Sådan kan jeg teste om de nuværende er zink eller alu. Zink er hårdere end aluminium.
Zink anoder behøves ikke at blive skiftet, før at 50% er væk


Skal man skifte benzinfilter / vandudskiller filter?

BBB82PCUC404, 175BR10682, motor 0W010929, Transom 0W115179

Trustpilot viser:
Positive: KKEmotorer.dk , marinetorvet.dk
Negative: Marinelageret.dk
Ukendte eller få anmeldelser: Marineshoponline.dk , mercuryparts.dk , boat-parts.dk , marinepartsdenmark.dk


Diverse tegninger over dele og montering.
Winterize boat
Winterize including spare parts
Køb Biltema Art. 30-548 marine fedt eller endnu bedre 2-4-C fedt fra KKE motorer (ikke på lager).