Karakteroversigt

Nummer

Navn

Karakter

ECTS

Termin karakteroversigt

02101

Indledende programmering

12

5

v07

DE240

Eksamensprojekt ved Institut for Anvendt Elektronik

13

20

s97

D4270

Ingeniørpraktik

G

20

s97

D4678

Projektorienteret laboratoriekursus 1T

G

2

v96

D4278

Laboratoriekursus 1A

G

2

v96

D409499

D4094 Medicinsk elektronik

9

8

v96

D465199

D4651 Digital signalbehandling

7

6

v96

D448599

D4485 Windows programmering

11

6

v96

D409299

D4092 Antenner

10

6

v96

D4252

Optoelektronik

13

6

v96

D4831

Stærkstrømstekniske komponenter

10

6

v96

D409799

D4097 Antenner

G

2

v96

D425699

D4256 Apparatkonstruktion

G

10

s96

D409199

D4091 Højfrekvensteknik

9

6

s96

D409699

D4096 Højfrekvensteknik, øvelser

G

2

s96

D4242

EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet

11

6

s96

D4261

Produktudvikling

G

6

s96

D4262

Konstruktion af driftsikre apparater

10

6

s96

D4278

Laboratoriekursus 1A

G

2

s96

D4293

Sensorteknik

11

6

s96

D464199

D4641 Analoge kredsløbsblokke

11

6

s96

D468389

D4683 VLSI-design

11

8

s96

D403299

D4032 Energi- og signaloverførsel

9

6

v95

D404199

D4041 Sandsynlighedsregning og statistik

11

6

v95

D4233

Apparatteknisk materiallære

11

6

v95

D4246

Elektronikdimensionering

G

10

v95

D463199

D4631 Signalbehandling

9

6

v95

D473299

D4732 Ikke-lineær elektronik

11

6

v95

D4851

Reguleringsteknik

10

6

v95

D403199

D4031 Kompleks funktionsteori

11

6

s95

D4051

Termiske forhold

10

6

s95

D423199

D4231 Mekaniske svingninger

8

6

s95

D423299

D4232 Kredsløbsteknologi

9

6

s95

D423689

D4236 Materialer og mekanik

G

8

s95

D453299

D4532 Indlejrede systemer

11

6

s95

D453799

D4537 Indlejrede systemer, øvelser

G

2

s95

D463399

D4633 Lavfrekvens elektronik

10

6

s95

D402199

D4021 Grundlæggende elektronik

13

12

v94

D402299

D4022 Elektromagnetisme

13

6

v94

D402399

D4023 Algebra og analyse

8

6

v94

D402699

D4026 Grundlæggende elektronik, øvelser

G

2

v94

D402799

D4027 Elektromagnetisme, øvelser

G

2

v94

D422099

D4220 Praktisk elektronik

G

2

v94

D4221

Materiallære

9

6

v94

D442099

D4420 Praktisk datalogi

G

2

v94

D442199

D4421 Datalogi B

13

6

v94

D442699

D4426 Datalogi B, øvelser

G